ค่าขนส่งและวิธีจัดส่งสินค้า


ค่าขนส่งและวิธีจัดส่งสินค้า

 

 

 

ค่าขนส่งภายในญี่ปุ่น

      - ค่าขนส่งภายในญี่ปุ่นจากคนขายส่งมาทีโกดังของ Classic-Link คิดค่าส่งตามความเป็นจริงที่ผู้ขายเรียกเก็บ

ค่าขนส่งในไทย

      - ฟรี

 ค่าเก็บรักษา

     - เมื่อสินค้าถึงโกดังในญี่ปุ่น ทางเว็บไซต์จะคำนวนค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนการส่งสินค้ามายังประเทศไทยให้กับลูกค้า  โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบยอดเพื่อทำการชำระ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งลูกค้า    

     - หากเลยกำหนด ทางเว็บไซต์จะคิดค่าเก็บรักษาสินค้า 100 บาท ในทุกๆ 7 วัน และหากลูกค้าไม่ชำระค่าใช้จ่าย ต่างๆ ภายใน 45 วันทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้าที่ยังไม่ชำระค่าขนส่งและเรียกเก็บค่ากำจัดสินค้าเพิ่มเติมจากลูกค้า

 

*** ในกรณีร้านค้าส่งสินค้านานกว่า 45 วัน ทาง Classic-Link จะทำการตรวจสอบสินค้าชิ้นนั้นหาก 45 วันสินค้ายังไม่ถึงโกดังญี่ปุ่น เรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน

 

 

สิ่งของต้องห้ามส่ง

 

ติดตามพัสดุ

https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/?locale=en