ข้อตกลงและเงื่อนไข


   

 

           ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บ Classic-Link และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเนื้อหาในหน้านี้จะประกอบไปด้วยข้อกำหนดตกลงและเงือนไขต่างๆเกี่ยวกับการซื้อขายดังนี้

     

 

      1. สั่งซื้อสินค้า 

               1.1   กฎและข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม  ท่านจะต้องปฏิบัติตามแนวทาง คำสั่ง ระเบียบในการดำเนินงาน และเงื่อนไขนโยบายตามคำแนะนำทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มรวมทั้งการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกข้อบังคับโดยทาง Classic-Link

               1.2   รายละเอียดสิ้นค้า ถึงแม้ผู้ขาย จะบอกรายละเอียดสิ้นค้าให้ไว้อย่างเต็มที่แต่ ทาง Classic-Link พร้อมทั้งผู้ขายจะไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้อง และเป็นปัจจุบันที่สุดหรือปราศจากความผิดพลาดใดๆ ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์ม

        

      2. ในการบริการ  

                 2.1   ในการประมูลสินค้า คือ ลักษณะการซื้อสินค้าโดยผ่านการประมูลของสิ้นค้าตัวนั้น หลังจากนั้นจะจัดส่งไปยังสมาชิก

                 2.2    การบริการทางการออนไลน์ คือ ในการดำเนินการขอซื้อผ่านทางเว็บ คลาสสิค ลิ้งค์

                 2.3    ข้อสงวนสิทธิของผู้ขายเกี่ยวกับการสั่งซื้อ ผู้ขายจะมีสิทธิประโยชน์ในการตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวและคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่จะตอบรับโดยผู้ขายจะถือว่าเป็นสัญญาแยกต่างหาก

 

     3. เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก

                 3.1    เว็บคลาสสิค ลิ้งค์ ได้อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถจะใช้บริการทางบริษ้ทเพื่อจะได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บ  Yahoo Japan Auction

                 3.2    ผู้ที่ได้สมัครสมาชิกหรือเป็นสมาชิกจะไม่สามารถโอนหรือย้ายความเป็นสมาชิกให้กับผู้อื่นได้

         

     4.การจัดการไอดีและสมาชิก

                 4.1.   สมาชิกจะเป็นผู้จัดการในเรื่องของการดูแลไอดีและรหัสผ่านของตัวเอง เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว

                 4.2.   ห้ามสมาชิกคนใดให้ผู้อื่นมาใช้ไอดีหรือรหัสของตัวเองสมาชิกเอง และห้ามทำการ ยืม โอน ย้าย หรือในการกระทำใดๆทั้งที่มีผลเสียต่อตัวท่านโดยด็ดขาด

                 4.3.   ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในกรณีที่ไอดีหรือรหัสผ่านของท่านเกิดการเสียหาย  โดยมีการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

                 4.4.   ในกรณีที่ท่านสงสัยว่ารหัสของท่าน ได้ถูกเผยแพร่ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้โดยบุคคลภายนอก ขอให้สมาชิกทำการแจ้งกับทางบริษทในทราบถึงกรณีที่กล่าวมานั้น โดยทำตามคำแนะนำของทางบริษทได้ทำการแนะนำไป ทางเราขอแนะนำว่าให้เปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งเพื่อป้องกันการขโมยรหัสผ่านไปใช้โดยเหมาะสม

                 4.5.   ในการขอเปลี่ยนไอดีหรือรหัสผ่านใหม่จะทำได้โดยบริษัทเห็นสมควรว่าจะดำเนินการได้

           

      5.การเปลี่ยนแปลงข้อมูล

                 5.1    ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านนั้นจะต้องเป็นตามนโยบามความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท แต่ถ้าหากสมาชิกต้องการที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลขอท่านจะต้องทำการยื่นคำร้องเพื่อใช้ในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวกับ บริษัท คลาสสิค ลิ้งค์

                 5.2    ทางบริษัทเราจะไม่มีการรับผิดชอบต่อผลเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากที่สมาชิกได้ทำการแก้ไขข้อมูลในการลงทะเบียนไม่สำเร็จอย่างไรก็ตาม  บริษัทจะดำเนินการทางธรุกรรมที่สมาชิกได้ทำไว้ก่อนการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน

          

      6. ยกเลิกการเป็นสมาชิก

                 6.1    การที่ท่านจะต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก โปรดแจ้งให้ทางบริษททราบเพื่อจะได้ให้คำแนะนำกับท่านสมาขิกว่าจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างในการยกเลิกการเป็นสมาชิก

                 6.2    กรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำการเข้าใช้ระบบเป้นเวลานาน จนทาง บริษัท เห็นว่าท่านมีแนวโน้มที่จะไม่ทำการเข้าใช้งานอีก ทางบริษัท จะทำการดำเนินการยกเลิกจากการเป็นสมาชิกภายในระบบทันที

            

      7. การระงับการใช้งาน

                7.1     สมาชิกมีการนำไอดีหรือรหัสทางเว็บไซต์ ไปกระทำในทางที่ไม่เหมาะสม

                7.2     ตรวจสอบแล้วพบว่า สมาชิกไม่ชำระเงินค่าสินค้า ภายในเวลาที่กำหนด

                7.3     สมาชิกมีการเข้ารหัสผ่านเกินกำหนด

                7.3     พบว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

           

       8.กฎหมาย

                 8.1     ข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไข  และยังรวมถึงข้อระเบียบและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องจะสามารถไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นได้

                 8.2    กรณีที่ว่าเกิดข้อพิพาทว่าด้วยเรื่องของข้อตกลงและเงื่อนไขนั้น ศาลทางญี่ปุ่นจะทำการระงับข้อพิพาทดังกล่าวที่เกิดการพิพาท


 
      9.สินค้าไม่ชำระค่าสินค้า

                 9.1     สินค้าที่ประมูลชนะมาทุกกรณี หากไม่ทำการชำระค่าขนส่งภายใน 90 วัน ทางเว็บไซต์สามารถนำสินค้าเหล่านี้ มาขายเพื่อชดเชยต้นทุนในการเก็บสินค้าและค่าขนส่งในญี่ปุ่นที่ชำระให้ก่อนกับทางร้านค้า โดยจะใช้คำเรียกสินค้าเหล่านี้ว่า "สินค้าหลุดประมูล"

                 9.2     สินค้าหลุดประมูล ทางเว็บไซต์จะสงวนสิทธิไม่ขายคืนให้กับลูกค้าที่ไม่ชำระค่าขนส่ง เนื่องจากบางชนิดจะต้องขายต่ำกว่าทุน ทำให้ทางเว็บไซต์ขาดทุนในส่วนของสินค้าที่ไม่ชำระค่าส่ง

 

      10.เงื่อนไขการแจ้งสินค้าได้รับของผิดหรือของเสียหาย

               10.1    เมื่อสินค้าถึงมือลูกค้านับจากวันที่ Tracking no เลขติดตามของขนส่งในไทยแจ้งถึง ภายใน 14 วันนับจากวันนั้น หากสินค้าเสียหายจากการขนส่ง หรือสินค้าผิดไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ โปรดแจ้งกลับทางผู้ดูและเว็บไซต์ภายใน 14 วันเพื่อทำการตรวจสอบ หากเลยระยะเวลา 14 วัน ทางเราจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าอย่างสมบูรณ์เรียบร้อย